Ochrana Osobních Údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti L.P.M. spol s r.o. , se sídlem Koněvova 465, 403 35 Libouchec, IČ: 40232107, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Obchodního rejstříku soudu vÚstí nad Labem, oddíl C, vložka 1472 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail jeje možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytnutí požadované poptávky, nebo sdělení dalších marketingových nabídek správce. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti lpm@volny.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.